[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
 1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. علوم آزمایشگاهی
 4. روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی

روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی

کد کتاب 104353

کتاب روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی

راهنمای علمی و عملی انجام آزمایش های ایمونولوژی برای دانشجویان کارشناسی ارشد ایمونولوژی ، پزشکی و پیراپزشکی

فهرست مطالب

 1. آشنایی با دانش سرولوژی
 2. تشخیص آزمایشگاهی التهاب
 3. تشخیص بارداری
 4. تشخیص آزتریت روماتوئید
 5. آزمایش
 6. آزمایش تشخیص طب مالت
 7. آزمایش تشخیص حصبه
 8. انتقال خون
 9. آزمونهای مربوط به کمپلمان
 10. واکنش های رسوبی
 11. توربیدیمتری ، نفلومتری ، اسپکتروفوتومتری
 12. الکتروفورز
 13. روش های سنجش ایمنی
 14. سنجش ایمنی با فلورسنت
 15. جداسازی لنفوسیتها از خون محیطی
 16. بررسی پاسخ های سلول
 17. آزمایش میکرولنفوسایتوتوکسیستی
 18. فلوسیمتری
 19. واکنش زنجیره ای پلیمراز
269,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی

0 ريال

کتاب روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی

کتاب های مرتبط با روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند