1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. طب داخلی
 4. اتوفاژی نقش آن در سرطان و بیماری های عفونی به همراه پروتکل
اتوفاژی نقش آن در سرطان و بیماری های عفونی به همراه پروتکل حیدری
اتوفاژی نقش آن در سرطان و بیماری های عفونی به همراه پروتکل حیدری حیدری  

اتوفاژی نقش آن در سرطان و بیماری های عفونی به همراه پروتکل

کد کتاب 105731

کتاب اتوفاژی  نقش آن در سرطان و بیماری های عفونی به همراه پروتکل

تعداد صفحه
275
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اتوفاژی نقش آن در سرطان و بیماری های عفونی به همراه پروتکل

کتاب اتوفاژی  نقش آن در سرطان و بیماری های عفونی به همراه پروتکل

 1. مقدمه ای بر اتوفاژی
 2. اتوفاژی از شروع تا جایزه نوبل
 3. مکانیسم ملکولی تشکیل اتوفاگوزوم
 4. منشا اتوفاگوزوم: شروع یک پایان
 5. سیگنالیگ هدایت و تنظیم اتوفاژی
 6. نقش اتوفاژی در تومورزایی
 7. اتوفاژی انتخابی و سرطان
 8. انکوژن ها
 9. نقش اتوفاژی در ایمنی زدایی و عفونت
 10. اتوفاژی و ویروس
 11. اتوفاژی و درمان سرطان
 12. عملکرد متقابل اتوفاژی و آپوپتوز
 13. روش های عملی برای مطالعه اتوفاژی و مرگ سلولی ناشی از آن

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند