[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
 1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
 4. آمار زیستی/ آمار حیاتی
 5. راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

کد کتاب 100723

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

انجمن روانپزشکی امریکا

فهرست مطالب
طبقه بندي 5-DSM
 

بخش 1

 1. مقدمه
 2. چگونگي استفاده از دستنامه
 3. در موارد پزشکي DSM ملاحظات احتياطي مربوط به استفاده قانوني

 

 

بخش 2

 1. اختلالات رشد عصبي
 2. طيف اسکيزوفرنيا و ساير اختلالات روانپريشانه
 3. اختلال دوقطبي و اختلالات مرتبط
 4. اختلالات افسردگي
 5. اختلالات اضطرابي
 6. اختلال وسواسي- جبري و اختلالات مرتبط
 7. اختلالهاي مربوط به سانحه و عوامل استرس
 8. اختلالات تجزي هاي
 9. اختلال علائم جسمي و اختلالات مرتبط
 10. اختلالات تغذيه و خوردن
 11. اختلالات دفعي
 12. اختلالات خواب – بيداري
 13. اختلالات عملکرد جنسي (کژکاري جنسي)
 14. نارضايتي جنسيتي
 15. اختلالات ايذايي، کنترل تکانه و سلول
 16. اختلالات اعتيادي و مرتبط با مواد
 17. اختلالات عصبي شناختي
 18. اختلالات شخصيت
 19. اختلالات پارافيليک
 20. ساير اختلالات رواني
 21. اختلالات حرکتي و ساير عوارض جانبي ناشي از داروها
 22. ساير حالاتي که ممکن است کانون توجه باليني قراربگيرند

 

بخش 3

 1. مقياسهاي اندازهگيري
 2. صورت بندي فرهنگي
 3. براي اختلالات شخصيت
 4. مدل جايگزين DSM- 5
 5. اختلالاتي براي مطالع. بيشتر

 

ضميمه

 1. رئوس تغييرات DSM-5  در مقايسه با DSM-IV
 2. فهرست واژگان فني
 3. فهرست مفاهيم فرهنگي در مورد ناراحتي
 4. (ICD-9-CM, ICD- فهرست الفبايي تشخيصها و کدهاي 10-CM) DSM-5
 5. (ICD-9-CM) فهرست عددي تشخيصها و کدهاي DSM-5
 6. (ICD-10-CM) فهرست عددي تشخيصها و کدهاي DSM-5
1,300,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ
نویسنده

خرید راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

0 ريال

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM تلاشی است از سوی انجمن رونپزشکان امریکا برای یکدست کردن نظام تشخیصی بالینگران حوزه بهداشت روان و تا به حال پنج ویرایش آن منتشر شده است. این دستنامه با ویرایش های پیاپی در 60 سال گذشته، در تاریخ بوده که تعریفی عملیاتی و مستقل از نظرات فرد ارزیاب ارائه نماید و این نظام طبقه بندی به تدریج به یک مرجع استاندارد اقدامات بالینی در زمینه بهداشت روان تبدیل شده است .

کتاب های مرتبط با راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند