1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. ایمنی شناسی
 4. ایمونولوژی پایه ابوالعباس 2019
ایمونولوژی پایه ابوالعباس 2019

ایمونولوژی پایه ابوالعباس 2019

کد کتاب 105708

کتاب ایمونولوژی پایه ابوالعباس 2019

عملکردها و اختلالات سیستم ایمنی

تعداد صفحه
402
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ایمونولوژی پایه ابوالعباس 2019

دارای 10% تخفیف  

ایمونولوژی پایه ابوالعباس 2019

کتاب ایمونولوژی پایه ابوالعباس 2019

 1. مقدمه ای بر سیستم ایمنی
 2. ایمنی ذاتی دفاع اولیه علیه عفونت ها
 3. به دام اندازی و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت ها
 4. شناسایی آنتی ژن در سیستم ایمنی سازگارپذیر
 5. ایمنی با واسطه سلول
 6. مکانیسم های اجرایی ایمنی با واسطه سلول T
 7. پاسخ خای ایمنی همورال
 8. مکانیسم های اجرایی همورال
 9. تحمل ایمنی و خود ایمنی
 10. پاسخ های ایمنی علیه تومور و پیوند
 11. ازدیاد حساسیت
 12. نقایص ایمنی مادرزادی و اکتسابی
 13. سایتوکاین ها
 14. موارد بالینی

کتاب های مرتبط با ایمونولوژی پایه ابوالعباس 2019

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند