1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. RNAهای حلقوی بیوژنز و عملکردها
RNAهای حلقوی بیوژنز و عملکردها برای فردا
RNAهای حلقوی بیوژنز و عملکردها برای فردا برای فردا  

RNAهای حلقوی بیوژنز و عملکردها

کد کتاب 105707

کتاب RNA حلقوی بیوژنز و عملکردها

تعداد صفحه
359
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید RNAهای حلقوی بیوژنز و عملکردها

دارای 20% تخفیف  

کتاب RNAهای حلقوی بیوژنز و عملکردها

کتاب RNAهای حلقوی بیوژنز و عملکردها

  1. مرور کلی
  2. بیوانفورماتیک برای RNAهای حلقوی
  3. بیوژنز RNAهای حلقوی
  4. RNAهای حلقوی به عنوان بیو مارکرهای بیماری
  5. RNAهای حلقوی و بیماری های انسان
  6. RNAهای حلقوی در گیاهان و آرکی باکتری
  7. چشم اندازهای آتی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند