1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. فرایند مشکل گشایی در مدیریت پرستاری
فرایند مشکل گشایی در مدیریت پرستاری

فرایند مشکل گشایی در مدیریت پرستاری

کد کتاب 105657

کتاب فرایند مشکل گشایی در مدیریت پرستاری

 

تعداد صفحه
174
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
۹۷۸ - 600 - ۱0۱ - ۸۳0 - 5
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید فرایند مشکل گشایی در مدیریت پرستاری

دارای 10% تخفیف  

کتاب  فرایند مشکل گشایی در مدیریت پرستاری

بخش 1: فرایند مشکل گشایی در مدیریت پرستاری

بخش 2: کاربست الگوی مشکل گشایی در مدیریت پرستاری

کتاب های مرتبط با فرایند مشکل گشایی در مدیریت پرستاری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند