1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی
اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی جامعه نگر
اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی جامعه نگر جامعه نگر  

اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

کد کتاب 105651

کتاب اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

تعداد صفحه
305
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

دارای 10% تخفیف  

کتاب اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

منبع کامل و جامع بر اساس سر فصل آموزشی درس

در بردارنده تعاریف، مبانی، اصول روانشناسی، مقررات، استانداردها، قانون ،اخلاق،آموزش کارکنان و....

کتاب اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

 1. تعاریف، مفاهیم، نظریه ها و مکاتب مدیریت
 2. مبانی مدیریت خدمات پرستاری
 3. مروری بر اصول مدیریت
 4. اصول روانشناسی در مدیریت و سازمان
 5. مقررات و انضباط
 6. استانداردها، حسابرسی و کنترل کیفیت در مدیریت پرستاری
 7. ارزشیابی عملکرد یا ارزشیابی شایستگی کارکنان
 8. قانون و اخلاق در مدیریت پرستاری
 9. آموزش ضمن خدمت و بازآموزی
 10. کاربرد علم آمار و انفورماتیک در مدیریت پرستاری
 11. ودجه نویسی و اقتصاد در مدیریت پرستاری
 12. مدیریت و طراحی سیستم اطلاعاتی
 13. مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
 14. مدیریت اسلامی
 15. مدیریت بحران

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند