1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. تک یاخته شناسی پزشکی
تک یاخته شناسی پزشکی

تک یاخته شناسی پزشکی

کد کتاب 105648

کتاب تک یاخته شناسی پزشکی

تعداد صفحه
212
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تک یاخته شناسی پزشکی

کتاب تک یاخته شناسی پزشکی

  1. کلیات انگل شناسی
  2. تک یاخته ها
  3. آمیب ها
  4. مژه داران
  5. آپی کمپلکس ها
  6. میکروسپوریدها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند