[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
 1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
 4. راهنمای ارزیابی سلامت جامعه

راهنمای ارزیابی سلامت جامعه

کد کتاب 105636

کتاب راهنمای ارزیابی سلامت جامعه

منبع اصلی درس  کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی

فهرست مطالب

 1. تشکیل تیم ارزیابی سلامت جامعه
 2. گردآوری داده های اولیه
 3. گردآوری داده های ثانویه
 4. تحلیل و تفسیر داده های اولیه و ثانویه
 5. تعیین اولویت های سلامت
 6. تدوین سند ارزیابی سلامت جامعه
 7. انتشار سند ارزیابی سلامت جامعه
 8. تکمیل برنامه عملیاتی سلامت جامعه

پیوست : ضمایم فصل2

 

295,000 ریال
تعداد صفحه
198
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید راهنمای ارزیابی سلامت جامعه

0 ريال

راهنمای ارزیابی سلامت جامعه

راهنمای ارزیابی سلامت جامعه

کتاب های مرتبط با راهنمای ارزیابی سلامت جامعه