1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. آزمون استخدامی پرستاری،مامایی، هوشبری، علوم آزمایشگاهی
آزمون استخدامی  پرستاری،مامایی، هوشبری، علوم آزمایشگاهی

آزمون استخدامی پرستاری،مامایی، هوشبری، علوم آزمایشگاهی

کد کتاب 105629

آزمون استخدامی  پرستاری،مامایی، هوشبری، علوم آزمایشگاهی (کاردانی تا دکتری)

با پاسخ تشریحی

شامل آزمون های استخدامی وزارت بهداشت

ویژه طراحان سوال و داوطلبان استخدامی

تعداد صفحه
175
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید آزمون استخدامی پرستاری،مامایی، هوشبری، علوم آزمایشگاهی

کتاب آزمون استخدامی  پرستاری،مامایی، هوشبری، علوم آزمایشگاهی

بخش اول: سئوالات عمومی

بخش دوم: سئوالات اختصاصی

رشته پرستاری

 سوالات اختصاصی مامایی

سوالات اختصاصی هوشبری

 

کتاب های مرتبط با آزمون استخدامی پرستاری،مامایی، هوشبری، علوم آزمایشگاهی