1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. درسنامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی (پارک) جلد1
درسنامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی (پارک) جلد1 انتشارات گپ

درسنامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی (پارک) جلد1

کد کتاب 105626

کتاب درسنامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی (پارک) جلد1

اصول اپیدمیولوژی، غربالگری بیماری، اطلاعات بهداشتی و آمارهای پزشکی جمعیت و تنظیم خانواده، ژنتیک

تعداد صفحه
368
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید درسنامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی (پارک) جلد1

کتاب درسنامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی (پارک) جلد1

درسنامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی (پارک) جلد1

  1. اصول اپیدمیولوژی و روش های آن
  2. غربالگری بیماری
  3. اطلاعات بهداشتی و آمارهای پایه پزشکی
  4. جمعیت و تنظیم خانواده
  5. ژنتیک و تندرستی

کتاب های مرتبط با درسنامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی (پارک) جلد1

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند