1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. روانپزشکی
 4. زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد
زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد گپ
زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد گپ گپ  

زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد

کد کتاب 105624

کتاب زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد

تعداد صفحه
616
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد

کتاب زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد

کتاب زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد

 1. ماهیت روانشناسی
 2. پایه های زیست شناختی روانشناسی
 3. رشد روانشناختی
 4. فرایند های حسی
 5. ادراک
 6. هشیاری
 7. یادگیری و شرطی شدن
 8. حافظه
 9. زبان و اندیشه
 10. انگیزش
 11. هیجان
 12. هوش
 13. شخصیت
 14. سلامت، فشارروانی و کنار آمدن
 15. اختلالات روانشناختی
 16. درمان اختلالات روانشناختی
 17. نفوذ اجتماعی
 18. شناخت اجتماعی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند