1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. 1000 نکته در 1000 پرسش اپیدمیولوژی (گوردیس)
1000 نکته در 1000 پرسش اپیدمیولوژی (گوردیس) گپ
1000 نکته در 1000 پرسش اپیدمیولوژی (گوردیس) گپ گپ  

1000 نکته در 1000 پرسش اپیدمیولوژی (گوردیس)

کد کتاب 105622

کتاب 1000 نکته در 1000 پرسش اپیدمیولوژی (گوردیس)

تعداد صفحه
231
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید 1000 نکته در 1000 پرسش اپیدمیولوژی (گوردیس)

دارای 2% تخفیف  

کتاب 1000 نکته در 1000 پرسش اپیدمیولوژی (گوردیس)

کتاب 1000 نکته در 1000 پرسش اپیدمیولوژی (گوردیس)

فصل 1 : اپیدمیولوژی چیست؟

فصل 2 : چگونگی انتقال بیماری

فصل 3 : مراقبت بیماری ها و اندازه گیری میرایی و ابتلا 

فصل 4 : ارزیابی اعتبار و قابلیت اطمینان آزمون های تشخیصی و غربالگری

فصل 5 : سیر طبیعی بیماری ها

فصل 6 : ارزیابی اثربخشی روش های پیشگیری و درمان کار آزمایی تصادفی

فصل 7 : مطالعات هم گروهی

فصل 8 : پژوهش های مورد-شاهدی و دیگر پژوهش ها

فصل 9 : برآورد خطر و برآوردی از امکان پیشگیری

فصل 10 : از ارتباط آماری به علیت

فصل 11 : تفسیرهای علیت: تورش، مخدوش شدن و برهمکنش

فصل 12 : نقش عوامل ژنتیکی و زیست محیطی در تولید بیماری ها و استفاده از اپیدمیولوژی برای ارزشیابی خدمات سلامت

فصل 13 : استفاده از روش های اپیدمیولوژی برای ارزشیابی برنامه های غربالگری

فصل 14 : اپیدمیولوژی و سلامت عمومی

فصل 15 : دیگر مباحث

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند