<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. طب سنتی
  3. مقدمه ای بر پزشکی در دوران ساسانیان
مقدمه ای بر پزشکی در دوران ساسانیان چوگان
مقدمه ای بر پزشکی در دوران ساسانیان چوگان چوگان  

مقدمه ای بر پزشکی در دوران ساسانیان

کد کتاب 105608

کتاب مقدمه ای بر پزشکی در دوران ساسانیان

تعداد صفحه
218
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مقدمه ای بر پزشکی در دوران ساسانیان

کتاب مقدمه ای بر پزشکی در دوران ساسانیان

کتاب مقدمه ای بر پزشکی در دوران ساسانیان

  1. تاریخ سیاسی پادشاهی ساسانی
  2. خرد و دانش در نگاه ساسانی
  3. دانش پزشکی در دوره ی ساسانی
  4. پزشکان در دوره ی ساسانی
  5. نوآوری ها و اکتشافات پزشکی در دوران ساسانی
  6. مراکز پزشکی و کتب طبی به جای مانده از دوران ساسانی

کتاب های مرتبط با مقدمه ای بر پزشکی در دوران ساسانیان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند