1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. نفرولوژی
نفرولوژی

نفرولوژی

کد کتاب 105593

کتاب نفرولوژی

فهرست

 1. رویکرد به بیمار مبتلا به بیماری کلیوی
 2. هیپرناترمی و هیپوناترمی
 3. پتاسیم
 4. اسیدو باز
 5. بیماریهای گلومرولی
 6. بیماریهای غیر گلومرولی سنگ های کلیوی
 7. بیماری های عروقی کلیه
 8. نارسایی حاد کلیه
 9. بیماری های مزمن کلیه
تعداد صفحه
106
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید نفرولوژی

دارای 15% تخفیف  

کتاب نفرولوژی

یادگیری نفرولوژی نیاز به درک عمیق از فیزیولوژی کلیه و فیزیوپاتولوژی بیماری های آن دارد . از این رو آموزش موثر آن به احاطه همه جانبه بر علوم پایه تا بالین بیمار ، وابسته است .

در این کتاب سعی شده خلاصه سازی به نحوی صورت گیرد که اصالت تمامی نکات موجود در منابع درسی مصوب برای آزمون ها در تمام سطوح حفظ شود .

کتاب های مرتبط با نفرولوژی