1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. سری کتاب های کی بی کیو جراحی QBQ
سری کتاب های کی بی کیو جراحی  QBQ

سری کتاب های کی بی کیو جراحی QBQ

کد کتاب 105592

سری کتاب های کی بی کیو جراحی  QBQ

در هشت ساعت دوره کنید

همرا با آزمون های دستیاری و پره انترنی اسفند 97

تعداد صفحه
238
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید سری کتاب های کی بی کیو جراحی QBQ

دارای 15% تخفیف  

سری کتاب های کی بی کیو جراحی  QBQ

  • ارایه منتخب پرسش های چهار گزینه ای آزمون های دستیاری 78 تا اسفند 97
  • ارایه منتخب پرسش های چهار گزینه ای آزمون های پره انترنی کلیه قطب ها از شهریور 93 تا اسفند 97
  • بررسی تمامی قطب های پره انترنی از شهریور 93
  • ارایه تمامی مفاهیم و نکات در قالب پاسخ نامه
  • پرهیز از بررسی سوال های تکراری و مشابه

کتاب های مرتبط با سری کتاب های کی بی کیو جراحی QBQ