1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. سری کتاب های کی بی کیو گوارش QBQ (مطابق هاریسون 2018)
سری کتاب های کی بی کیو  گوارش  QBQ (مطابق هاریسون 2018)

سری کتاب های کی بی کیو گوارش QBQ (مطابق هاریسون 2018)

کد کتاب 105591

سری کتاب های کی بی کیو گوارش  QBQ (مطابق هاریسون 2018)

در هشت ساعت دوره کنید

همرا با آزمون های دستیاری و پره انترنی اسفند 97

تعداد صفحه
99
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید سری کتاب های کی بی کیو گوارش QBQ (مطابق هاریسون 2018)

دارای 15% تخفیف  

سری کتاب های کی بی کیو گوارش  QBQ (مطابق هاریسون 2018)

  • ارایه منتخب پرسش های چهار گزینه ای آزمون های دستیاری 78 تا اسفند 97
  • ارایه منتخب پرسش های چهار گزینه ای آزمون های پره انترنی کلیه قطب ها از شهریور 93 تا اسفند 97
  • بررسی تمامی قطب های پره انترنی از شهریور 93
  • ارایه تمامی مفاهیم و نکات در قالب پاسخ نامه
  • پرهیز از بررسی سوال های تکراری و مشابه

کتاب های مرتبط با سری کتاب های کی بی کیو گوارش QBQ (مطابق هاریسون 2018)