1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. سری کتاب های کی بی کیو چشم QBQ (مطابق هاریسون 2018)
سری کتاب های کی بی کیو چشم  QBQ (مطابق هاریسون 2018)

سری کتاب های کی بی کیو چشم QBQ (مطابق هاریسون 2018)

کد کتاب 105589

سری کتاب های کی بی کیو چشم  QBQ (مطابق هاریسون 2018)

در هشت ساعت دوره کنید

همراه با آزمون های دستیاری و پره انترنی اسفند97

 

تعداد صفحه
126
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ
1

خرید سری کتاب های کی بی کیو چشم QBQ (مطابق هاریسون 2018)

دارای 15% تخفیف  

سری کتاب های کی بی کیو چشم  QBQ (مطابق هاریسون 2018)

  • ارایه منتخب پرسش های چهار گزینه ای آزمون های دستیاری 78 تا اسفند 97
  • ارایه منتخب پرسش های چهار گزینه ای آزمون های پره انترنی کلیه قطب ها از شهریور 93 تا اسفند 97
  • بررسی تمامی قطب های پره انترنی از شهریور 93
  • ارایه تمامی مفاهیم و نکات در قالب پاسخ نامه
  • پرهیز از بررسی سوال های تکراری و مشابه

کتاب های مرتبط با سری کتاب های کی بی کیو چشم QBQ (مطابق هاریسون 2018)