1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی واتسون
خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی واتسون برای فردا

خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی واتسون

کد کتاب 155700

کتاب خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی واتسون

تعداد صفحه
378
چاپ
سیاه و سفید
زبان
فارسی
سال نشر
1400
شابک
9786001551529
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول
نویسنده

خرید خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی واتسون

دارای 16% تخفیف  

خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی واتسون


خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی واتسون

خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی واتسون

کتاب خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی واتسون

فصل ۱ : دنیا از دیدگاه مندل

فصل ۲ : انتقال اطلاعات ژنتیکی از طریق نوکلئیک اسید

فصل ۳: اهمیت پیوندهای شیمیایی ضعیف وقوی

فصل ۴: ساختارDNA

فصل ۵ : ساختار و تنوع RNA

فصل ۶ : ساختار پروتئین ها

فصل ۷ : تکنیک های بیولوژی مولکولی

فصل ۸ : ساختار ژنوم ، کروماتین و نوکلئوزوم

فصل ۹:همانند سازی DNA

فصل ۱۰ : جهش پذیری وترمیم DNA

فصل ۱۱ : نوترکیبی هولوگ در سطح مولکولی

فصل ۱۲ : نو ترکیبی در جایگاه ویژه و جابجایی DNA

فصل ۱۳ : مکانیسم های رونویسی

فصل ۱۴ : پیرایش RNA (اسپلایسینگ RNA)

فصل ۱۵: ترجمه فصل ۱۶: کد ژنتیکی

فصل ۱۷ : منشاء و تکامل اولیه زندگی

فصل ۱۸ : تنظیم رو نویسی پروکاریوت ها

فصل ۱۹ : تنظیم رونویسی در یوکاریوت ها

فصل ۲۰ : RNA های تنظیمی

فصل ۲۱ : تنظیم ژن در طی تکوین و تکامل

فصل ۲۲ : بیولوژی سیستم ها

کتاب هایی که کاربران دیگر خریده اند