<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. جزوات اساتید
  3. دکتر سید مجتبا کشفی
  4. جزوه میکروب شناسی سیستماتیک ( جزوه 8 رفرنس )ویرایش دهم
جزوه میکروب شناسی سیستماتیک ( جزوه 8 رفرنس )ویرایش دهم کشفی
جزوه میکروب شناسی سیستماتیک ( جزوه 8 رفرنس )ویرایش دهم کشفی کشفی  
جزوه میکروب شناسی سیستماتیک ( جزوه 8 رفرنس )ویرایش دهم کشفی کشفی  
جزوه میکروب شناسی سیستماتیک ( جزوه 8 رفرنس )ویرایش دهم کشفی کشفی  
جزوه میکروب شناسی سیستماتیک ( جزوه 8 رفرنس )ویرایش دهم کشفی کشفی  

جزوه میکروب شناسی سیستماتیک ( جزوه 8 رفرنس )ویرایش دهم

کد کتاب 105568

جزوه میکروب شناسی سیستمانیک( جزوه 8 رفرنس )ویرایش دهم

منابع: جاوتز2019، مواری، زینسر و واکر

شامل جداول، نمودار ها، مطالعه آزاد و تصاویر

این کتاب برای دانشجویان متقاضی کنکور ارشد گروه  سه علوم آزمایشگاهی مناسب است. نویسنده آن ، روز کنکور جواب سوالات را از این کتاب عکس میگیرد. امسال (98) حدود 90 درصد از سوالات کنکور را پوشش داد.

تعداد صفحه
210
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید جزوه میکروب شناسی سیستماتیک ( جزوه 8 رفرنس )ویرایش دهم

کتاب جزوه میکروب شناسی سیستماتیک ( جزوه 8 رفرنس )ویرایش نهم

کتاب جزوه میکروب شناسی سیستماتیک ( جزوه 8 رفرنس )ویرایش نهم

کتاب جزوه میکروب شناسی سیستماتیک ( جزوه 8 رفرنس )ویرایش نهم

کتاب های مرتبط با جزوه میکروب شناسی سیستماتیک ( جزوه 8 رفرنس )ویرایش دهم

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند