1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان انگل شناسی
درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان انگل شناسی گلبان
درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان انگل شناسی گلبان گلبان  

درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان انگل شناسی

کد کتاب 155650

کتاب درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان انگل شناسی

تعداد صفحه
40
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان انگل شناسی

دارای 20% تخفیف  

کتاب   درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان انگل شناسی   

بخش ا ول: انگل شناسی

فصل اول: کلیات انگل شناسی

فصل دوم : کرم ها

فصل سوم: کلیات تک یاخته شناسی

بخش دوم: قارچ شناسی

کلیات قارچ

عفونت قارچی

عفونت های قارچی جلدی

عفونت های قارچی زیر جلدی

عفونت های قارچی فرصت طلب

عفونت قارچی ناشی از پاتوژن های حقیقی

بخش سوم: حشره شناسی

کلیات حشره شناسی

دو بالان

ساس و شپش

کک و سوسری 

 

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند