1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان میکروب شناسی
درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان میکروب شناسی گلبان
درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان میکروب شناسی گلبان گلبان  

درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان میکروب شناسی

کد کتاب 155648

کتاب درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان میکروب شناسی

چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان میکروب شناسی

دارای 15% تخفیف  

کتاب درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان میکروب شناسی

بخش اول: میکروب شناسی

کلیات میکروب شناسی

ساختمان سلول

رشدبقا و مرگ میکروارگانیسمها

ژنتیک میکروبی

میکروبیوتای طبیعی بدن انسان باسیل های گرم مثبت تشکیل دهنده اسپور

باسیل های گرم مثبت بدون اسپور هوازی

استافیلوکوک ها

استرپتوکوک ها

انتروکوک ها

باسیل های گرم منفی رودهای (انتروباکتریاسه)

کمپیلوباکتر

پیرسینیا

عفونت های ایجاد شده توسط باکتری های بی هوازی

اسپیروکت ها و سایر میکروارگانیسم های مارپیچی

بورليا

مایکوپلاسماها

ریکتزیا

گونه های کلامیدیا

شیمی درمانی ضد میکروبی

بخش دوم: ویروس شناسی

خصوصیات کلی ویروس ها

ویروس ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند