1. انتشارات جعفری نوین
  2. جزوات اساتید
  3. دکتر سید مجتبا کشفی
  4. جزوه انگل شناسی (کرم شناسی )ویرایش اول
جزوه انگل شناسی (کرم شناسی )ویرایش اول کشفی
جزوه انگل شناسی (کرم شناسی )ویرایش اول کشفی کشفی  
جزوه انگل شناسی (کرم شناسی )ویرایش اول کشفی کشفی  
جزوه انگل شناسی (کرم شناسی )ویرایش اول کشفی کشفی  
جزوه انگل شناسی (کرم شناسی )ویرایش اول کشفی کشفی  
جزوه انگل شناسی (کرم شناسی )ویرایش اول کشفی کشفی  

جزوه انگل شناسی (کرم شناسی )ویرایش اول

کد کتاب 105564

جزوه انگل شناسی (کرم شناسی )ویرایش اول

این کتاب برای دانشجویان متقاضی کنکور ارشد گروه  سه علوم آزمایشگاهی مناسب است. نویسنده آن ، روز کنکور جواب سوالات را از این کتاب عکس میگیرد. امسال (98) حدود 90 درصد از سوالات کنکور را پوشش داد.

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید جزوه انگل شناسی (کرم شناسی )ویرایش اول

دارای 10% تخفیف  

جزوه انگل شناسی (کرم شناسی )ویرایش اول