1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. کنترل کیفیت در سیستم های تصویر برداری پزشکی
کنترل کیفیت در سیستم های تصویر برداری پزشکی حیدری
کنترل کیفیت در سیستم های تصویر برداری پزشکی حیدری حیدری  

کنترل کیفیت در سیستم های تصویر برداری پزشکی

کد کتاب 155630

کتاب کنترل کیفیت در سیستم های تصویر برداری پزشکی

تعداد صفحه
269
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کنترل کیفیت در سیستم های تصویر برداری پزشکی

دارای 20% تخفیف