1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست گایدلاین مبانی فیزیک و تکنیک های توموگرافی کامپیوتری CT.Scan
رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست گایدلاین مبانی فیزیک و تکنیک های توموگرافی کامپیوتری CT.Scan حیدری
رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست گایدلاین مبانی فیزیک و تکنیک های توموگرافی کامپیوتری CT.Scan حیدری حیدری  

رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست گایدلاین مبانی فیزیک و تکنیک های توموگرافی کامپیوتری CT.Scan

کد کتاب 155627

کتاب رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست

گایدلاین مبانی فیزیک و تکنیک های توموگرافی کامپیوتری CT.Scan

تعداد صفحه
288
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست گایدلاین مبانی فیزیک و تکنیک های توموگرافی کامپیوتری CT.Scan

دارای 20% تخفیف  

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند