1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. روشهای تحقیق ترکیبی کرسول
روشهای تحقیق ترکیبی کرسول حیدری
روشهای تحقیق ترکیبی کرسول حیدری حیدری  

روشهای تحقیق ترکیبی کرسول

کد کتاب 155622

کتاب روش های تحقیق ترکیبی کرسول

تعداد صفحه
226
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید روشهای تحقیق ترکیبی کرسول

دارای 20% تخفیف