1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. چکیده مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021
چکیده مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جامعه نگر
چکیده مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جامعه نگر جامعه نگر  

چکیده مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021

کد کتاب 155593

کتاب چکیده مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021

تعداد صفحه
738
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید چکیده مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021

دارای 20% تخفیف  

شامل ﺑﯿﺶ از 300 ﺳﺆال تالیفی ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪی ﮐﻠﯿﺪی و ﺳﺆاﻻت ﺳﻪ دوره‌ی اﺧﯿﺮ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮی ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ

برگرفته از کتاب 2021 Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process and Practice 11th Edition

قابل استفاده برای آزمون دکترای پرستاری و آزمون صلاحیت حرفه‌ای پرستاران

حاوی مهمترین نکات ترجمه کوزیر 10 جلدی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند