1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. بیهوشی و مراقبت های آن برای تکنولوژیست های جراحی - بر اساس سرفصل رشته ی اتاق عمل
بیهوشی و مراقبت های آن برای تکنولوژیست های جراحی - بر اساس سرفصل رشته ی اتاق عمل رویان پژوه
بیهوشی و مراقبت های آن برای تکنولوژیست های جراحی - بر اساس سرفصل رشته ی اتاق عمل رویان پژوه رویان پژوه  

بیهوشی و مراقبت های آن برای تکنولوژیست های جراحی - بر اساس سرفصل رشته ی اتاق عمل

کد کتاب 155576

کتاب بیهوشی و مراقبت های آن برای تکنولوژیست های جراحی - بر اساس سرفصل رشته ی اتاق عمل

تعداد صفحه
208
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیهوشی و مراقبت های آن برای تکنولوژیست های جراحی - بر اساس سرفصل رشته ی اتاق عمل

دارای 10% تخفیف  

کتاب بیهوشی و مراقبت های آن برای تکنولوژیست های جراحی

مقدمه ای بر بیهوشی
داروهای بیهوشی
درمانها و ارزیابی های پیش از جراحی
پیش درمان دارویی در بیهوشی
انتخاب تکنیک بیهوشی 
بیحسی اسپاینال و اپیدورال
بلوک اعصاب محیطی
سیستمهای انتقال دهنده بیهوشی
اداره راه هوایی