1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. تشخیص‌های پرستاری ناندا 2021 - 2023 تعاریف و طبقه‌بندی
تشخیص‌های پرستاری ناندا  2021 - 2023 تعاریف و طبقه‌بندی جامعه نگر
تشخیص‌های پرستاری ناندا  2021 - 2023 تعاریف و طبقه‌بندی جامعه نگر جامعه نگر  

تشخیص‌های پرستاری ناندا 2021 - 2023 تعاریف و طبقه‌بندی

کد کتاب 155570

کتاب تشخیص های پرستاری ناندا 2023 -2021 

تعاریف و طبقه بندی

تعداد صفحه
363
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تشخیص‌های پرستاری ناندا 2021 - 2023 تعاریف و طبقه‌بندی

دارای 10% تخفیف  
ارسال رایگان

کتاب تشخیص های پرستاری ناندا 2023

ترجمه نسخه دوازدهم کتاب تشخیص‌های پرستاری بین المللی ناندا 2023 - 2021

 راهنمای مفید و عملی برای آموزش استدلال تشخیصی و آموزش مراقبت مبتنی بر فرآیند پرستاری

 مرجع اصلی در زمینه تشخیص‌های پرستاری