1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. طراحی پرایمر جهت PCR کمی - qPCR
طراحی پرایمر جهت PCR کمی - qPCR حیدری
طراحی پرایمر جهت PCR کمی - qPCR حیدری حیدری  

طراحی پرایمر جهت PCR کمی - qPCR

کد کتاب 155534

کتاب طراحی پرایمر جهت PCR کمی - qPCR

تعداد صفحه
324
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید طراحی پرایمر جهت PCR کمی - qPCR

دارای 20% تخفیف  

کتاب طراحی پرایمر جهت PCR کمی - qPCR

بخش 1: معرفی پرایمر و پروب

بخش 2: چگونه یک طراحی پرایمر صحیح داشته باشیم

بخش 3: شرح مرحله به مرحله طراحی پرایمر

بخش 4: مراحل پس از تهیه پرایمر