1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. 1010 واژه تخصصی و ضروری ایمنی صنعتی
1010 واژه تخصصی و ضروری ایمنی صنعتی فن آوران
1010 واژه تخصصی و ضروری ایمنی صنعتی فن آوران فن آوران  

1010 واژه تخصصی و ضروری ایمنی صنعتی

کد کتاب 155492

کتاب 1010 واژه تخصصی و ضروری ایمنی صنعتی

تعداد صفحه
202
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید 1010 واژه تخصصی و ضروری ایمنی صنعتی

دارای 5% تخفیف