1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. آمار کاربردی در ایمنی و بهداشت شغلی
آمار کاربردی در ایمنی و بهداشت شغلی فن آوران
آمار کاربردی در ایمنی و بهداشت شغلی فن آوران فن آوران  

آمار کاربردی در ایمنی و بهداشت شغلی

کد کتاب 155490

کتاب آمار کاربردی در ایمنی و بهداشت شغلی

تعداد صفحه
200
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید آمار کاربردی در ایمنی و بهداشت شغلی

دارای 3% تخفیف