1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اتاق عمل
  4. اصول و فنون کار در اتاق عمل
اصول و فنون کار در اتاق عمل جامعه نگر
اصول و فنون کار در اتاق عمل جامعه نگر جامعه نگر  

اصول و فنون کار در اتاق عمل

کد کتاب 155442

کتاب اصول و فنون کار در اتاق عمل

تعداد صفحه
568
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول و فنون کار در اتاق عمل

دارای 10% تخفیف  

کتاب اصول و فنون کار در اتاق عمل

 قابل استفاده دانشجویان کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل، کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل، کارشناسی ارشد ناپیوسته اتاق عمل، کارشناسی پیوسته هوشبری، کارشناسی پیوسته مامایی، کارشناسی پیوسته پرستاری

 ﺑﺮاﺳﺎس رﻓﺮﻧﺲ‌های ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳط وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

 بیان مبانی نظری و عملی اصول و فنون کار در اتاق عمل به زبانی ساده و گام به گام

 برگرفته از معتبرترین و جدیدترین منابع چاپی و الکترونیک بین‌المللی

 ارائه جداول و تصاویر آموزشی متعدد جهت تفهیم بهتر مطالب

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند