1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. اصول کاربردی آموزش مهارت‌های زندگی راهنمای والدین و معلمان
اصول کاربردی آموزش مهارت‌های زندگی راهنمای والدین و معلمان ارجمند
اصول کاربردی آموزش مهارت‌های زندگی راهنمای والدین و معلمان ارجمند ارجمند  

اصول کاربردی آموزش مهارت‌های زندگی راهنمای والدین و معلمان

کد کتاب 155413

کتاب اصول کاربردی آموزش مهارت‌های زندگی

راهنمای والدین و معلمان

تعداد صفحه
112
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اصول کاربردی آموزش مهارت‌های زندگی راهنمای والدین و معلمان

دارای 2% تخفیف