1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. تست پاتولوژی جلد 2 کرمی think & learn
تست پاتولوژی جلد 2  کرمی think & learn طرلان
تست پاتولوژی جلد 2  کرمی think & learn طرلان طرلان  

تست پاتولوژی جلد 2 کرمی think & learn

کد کتاب 155407

کتاب تست پاتولوژی جلد2  کرمی think & learn

تعداد صفحه
160
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تست پاتولوژی جلد 2 کرمی think & learn

دارای 10% تخفیف  

کتاب تست پاتولوژی جلد 2  کرمی think & learn

دهان و مجرای گوارشی

کبد کیسه صفرا و مجاری صفراوی

پانکراس

دستگاه تناسلی مردانه

دستگاه تناسلی زنان و پستان

سیستم آندوکرین

استخوان ها مفاصل و تومورهای بافت نرم

دستگاه عصبی مرکزی

پوست