1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. دندانپزشکی کودک و نوجوان مکدونالد 2022 (جلد 1 )
دندانپزشکی کودک و نوجوان مکدونالد 2022 (جلد 1 ) آرتین طب
دندانپزشکی کودک و نوجوان مکدونالد 2022 (جلد 1 ) آرتین طب آرتین طب  

دندانپزشکی کودک و نوجوان مکدونالد 2022 (جلد 1 )

کد کتاب 155384

کتاب دندانپزشکی کودک و نوجوان مکدونالد ۲۰۲۲ (جلد 1 )

زبان
سال نشر
قطع
نویسنده

خرید دندانپزشکی کودک و نوجوان مکدونالد 2022 (جلد 1 )

دارای 12% تخفیف  

کتاب دندانپزشکی کودک و نوجوان مکدونالد 2022 (جلد 1 )

فصل اول: معاینه دهان و سایر ساختارهای وابسته

فصل دوم: تکنیکهای رادیوگرافی

فصل سوم: اختلالات اکتسابی و تکاملی دندانها و ساختارهای دهانی وابسته

فصل چهارم: آسیب شناسی دهان کودکان و نوجوانان

فصل پنجم: تکامل و مورفولوژی دندانهای شیری

فصل ششم: ژنتیک بالینی برای دندانپزشک

فصل هفتم: کودک آزاری و بی توجهی به کودکان

فصل هشتم: بهداشت دهانی در منزل با استفاده از روشهای شیمیایی و مکانیکی

فصل نهم: ملاحظات تغذیهای برای بیمار دندانپزشکی کودکان

فصل دهم: پوسیدگی دندانی در کودکان و نوجوانان

فصل یازدهم: سیلانتهای پیت و فیشور و ترمیمهای رزینی پیشگیرانه

فصل دوازدهم: دندانپزشکی ترمیمی

فصل سیزدهم: مواد دندانی

فصل چهاردهم: درمان پوسیدگیهای عمیق، اکسپوز پالپ زنده و دندانهای غیرزنده

فصل پانزدهم: ژنژیویت و بیماریهای پریودنتال