1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روان‌شناسی خستگی کار، تلاش و کنترل
روان‌شناسی خستگی کار، تلاش و کنترل ارجمند
روان‌شناسی خستگی کار، تلاش و کنترل ارجمند ارجمند  

روان‌شناسی خستگی کار، تلاش و کنترل

کد کتاب 155358

کتاب روان‌شناسی خستگی

کار، تلاش و کنترل

تعداد صفحه
360
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید روان‌شناسی خستگی کار، تلاش و کنترل

دارای 15% تخفیف  

کتاب روان‌شناسی خستگی کار، تلاش و کنترل