1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. خلاصه کتاب
  4. مرور جامع پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت لینده 2022
مرور جامع پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت لینده 2022 رویان پژوه
مرور جامع پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت لینده 2022 رویان پژوه رویان پژوه  

مرور جامع پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت لینده 2022

کد کتاب 155346

کتاب مرور جامع پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت لینده 2022

تعداد صفحه
538
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مرور جامع پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت لینده 2022

دارای 12% تخفیف  

بخش 1: آناتومی
آناتومی و هیستولوژی بافتهای پریودنتال
استخوان به عنوان یک ارگان زنده 
رایج بی دندانی
مخاط در دندان ها و ایمپلنت ها 
اسئواینتگریشن


بخش 2 : اپیدمیولوژی 
اپیدمیولوژی پریودنتیت
اپیدمیولوژی بیماری های پری-ایمپلنت


بخش 3 : میکروبیولوژی
بیوفیلم ها و کلکلوس دندانی 
عفونت های پریودنتال و پری-ایمپلنت


بخش 4 : تعاملات انگل-میزبان
پاتوژنز جینجیویت و پریودنتیت 

عوامل تغییردهنده سیستمیک و محیطی 
استعداد ژنتیکی به بیماری های پریودنتال: چشم اندازها و چالش های جدید

بخش 5 : ترامای اکلوژن
.13اثر بار بر بافت های پریودنتال و پری-ایمپلنت


بخش 6 : پاتولوژی پریودنتال
بیماریهای لثه ای غیروابسته به پلاک 
جینجیویت وابسته به پلاک
طبقه بندی کنونی پریودنتیت 
اثر بیماری های پریودنتال بر سلامت عمومی: طب پریودنتال
پریودنتیت و بیماریهای سیستمیک (بیماری قلبی-عروقی و دیابت)
.آبسه ها، ضایعات نکروزان پریودنشیوم و ضایعات اندو - پریودنتال 

 و....