1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول Katzung Basic and Clinical Pharmacology 2021 Volume One
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول اندیشه رفیع
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول اندیشه رفیع اندیشه رفیع  
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول اندیشه رفیع اندیشه رفیع  
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول اندیشه رفیع اندیشه رفیع  
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول اندیشه رفیع اندیشه رفیع  
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول اندیشه رفیع اندیشه رفیع  
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول اندیشه رفیع اندیشه رفیع  
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول
Katzung Basic and Clinical Pharmacology 2021 Volume One

کد کتاب 155334

کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول

تعداد صفحه
800
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول

دارای 5% تخفیف  

کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول

بخش اول : اصول پایه

   فصل 1 : مقدمه: ویژگی و ماهیت دارو ها, توسعه و قانون گذاری مربوط به داروها

   فصل 2 : گیرنده های دارویی و فارماکودینامیک

   فصل 3 : فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک : تعیین دوز منطقی و سیر زمانی اثر دارو

   فصل 4 : تبدیل زیستی دارو

   فصل 5 : فارماکوژنومیک


بخش دوم : داروهای سیستم خودکار

   فصل 6 : مقدمه ای بر فارماکولوژی سیستم خودکار

   فصل 7 : داروهای فعال کننده گیرنده ای کولینرژیک و داروهای مهارکننده کولین استراز

   فصل 8 : داروهای مسدودکننده گیرنده های کولینرژیک

   فصل 9 : داروهای فعال کننده گیرنده های آدرنرژیک و مقلد های سمپاتیک

   فصل 10 : داروهای آنتاگونیست گیرنده های آدرنرژیک

 

بخش سوم : داروهای قلبی عروقی-کلیوی

   فصل 11 : داروهای ضدفشارخون

   فصل 12 : داروهای متسع کننده عروق و درمان آنژین صدری

   فصل 13 : دارو های مورد استفاده در نارسایی قلب

   فصل 14 : دارو های مورد استفاده در آرتیمی های قلبی

   فصل 15 : داروهای دیورتیک مدر

 

بخش چهارم : داروهای موثر بر عضله صاف

   فصل 16 : هیستامین, سروتونین و آلکالوئیدهای ارگوت

   فصل 17 : پیتید های موثر بر عروق

   فصل 18 : ایکوزانوئیدها: پروستاگلاندیدن ها, ترمبوکسان ها, لکوترین ها و ترکیبیات مربوطه

   فصل 19 : اکسید نیتریک

   فصل 20 : دارو های مورد استفاده در آسم

 

بخش پنجم : دارو های عمل کننده در دستگاه اعصاب مرکزی

   فصل 21 : مقدمه ای بر فارماکولوژی داروهای موثر بر دستگاه اعصاب مرکزی

   فصل 22 : دارو های آرام بخش-خواب آور

   فصل 23 : الکل ها

   فصل 24 : دارو های ضد تشنج

   فصل 25 : دارو های هوشبر عمومی

   فصل 26 : بی حس کننده های موضعی

   فصل 27 : دارو های شل کننده عضلات اسکلتی

   فصل 28 : کنترل دارویی پارکینسونیسم و دیگر اختلالات حرکتی

   فصل 29 : داروهای آنتی سایکوتیک (ضد جنون) و لیتیم

   فصل 30 : داروهای ضد افسردگی

   فصل 31 : ضد دردهای اوپیوئیدی و آنتاگونیست ها

   فصل 32 : دارو های مورد سوءمصرف

 واژه یاب