1. انتشارات جعفری نوین
  2. طب سنتی
  3. بررسی شرایط بهینه واکنش در کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت های غشاهای پلیمری
بررسی شرایط بهینه واکنش در کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت های غشاهای پلیمری چوگان
بررسی شرایط بهینه واکنش در کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت های غشاهای پلیمری چوگان چوگان  

بررسی شرایط بهینه واکنش در کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت های غشاهای پلیمری

کد کتاب 155235

کتاب بررسی شرایط بهینه واکنش در کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت های غشاهای پلیمری

تعداد صفحه
125
زبان
فارسی
قطع
وزیری

خرید بررسی شرایط بهینه واکنش در کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت های غشاهای پلیمری

دارای 5% تخفیف