1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیک، بهداشت زنان و مردان سیسیل مبانی طب داخلی سیسیل 2022 ویرایش دهم
بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیک، بهداشت زنان و مردان سیسیل مبانی طب داخلی سیسیل 2022 ویرایش دهم ارجمند
بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیک، بهداشت زنان و مردان سیسیل مبانی طب داخلی سیسیل 2022 ویرایش دهم ارجمند ارجمند  

بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیک، بهداشت زنان و مردان سیسیل مبانی طب داخلی سیسیل 2022 ویرایش دهم

کد کتاب 155172

کتاب بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیک، بهداشت زنان و مردان سیسیل
مبانی طب داخلی سیسیل 2022 ویرایش دهم

زیر نظر: دکتر سید حسین صمدانی فرد

تعداد صفحه
200
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیک، بهداشت زنان و مردان سیسیل مبانی طب داخلی سیسیل 2022 ویرایش دهم

دارای 8% تخفیف