1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. ایمنی سلامت شغلی و محیط زیست HSE با نگاه اجرایی در دانشگاه ها
ایمنی  سلامت شغلی و محیط زیست HSE با نگاه اجرایی در دانشگاه ها فن آوران
ایمنی  سلامت شغلی و محیط زیست HSE با نگاه اجرایی در دانشگاه ها فن آوران فن آوران  

ایمنی سلامت شغلی و محیط زیست HSE با نگاه اجرایی در دانشگاه ها

کد کتاب 155144

کتاب ایمنی  سلامت شغلی و محیط زیست HSE با نگاه اجرایی در دانشگاه ها

تعداد صفحه
151
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید ایمنی سلامت شغلی و محیط زیست HSE با نگاه اجرایی در دانشگاه ها