1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. اصول مدیریت و مهندسی HSE
اصول مدیریت و مهندسی HSE فن آوران
اصول مدیریت و مهندسی HSE فن آوران فن آوران  

اصول مدیریت و مهندسی HSE

کد کتاب 155135

کتاب اصول مدیریت و مهندسی HSE

تعداد صفحه
400
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول مدیریت و مهندسی HSE

دارای 3% تخفیف