1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. اصول اندازه گیری تراز توان منابع صوتی
اصول اندازه گیری تراز توان منابع صوتی فن آوران
اصول اندازه گیری تراز توان منابع صوتی فن آوران فن آوران  

اصول اندازه گیری تراز توان منابع صوتی

کد کتاب 155133

کتاب اصول اندازه گیری تراز توان منابع صوتی

تعداد صفحه
128
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول اندازه گیری تراز توان منابع صوتی

دارای 5% تخفیف