1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
 4. ISO HSE استاندارد مدیریت ایمنی بهداشت کار و محیط زیست
ISO HSE استاندارد مدیریت ایمنی بهداشت کار و محیط زیست فن آوران
ISO HSE استاندارد مدیریت ایمنی بهداشت کار و محیط زیست فن آوران فن آوران  

ISO HSE استاندارد مدیریت ایمنی بهداشت کار و محیط زیست

کد کتاب 155125

کتاب ISO HSE  استاندارد  مدیریت  ایمنی  بهداشت کار  و  محیط زیست

تعداد صفحه
270
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید ISO HSE استاندارد مدیریت ایمنی بهداشت کار و محیط زیست

دارای 5% تخفیف