1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. جعبه سیاه بیوشیمی
جعبه سیاه بیوشیمی علمی سنا
جعبه سیاه بیوشیمی علمی سنا علمی سنا  

جعبه سیاه بیوشیمی

کد کتاب 155075

کتاب جعبه سیاه بیوشیمی

تعداد صفحه
547
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید جعبه سیاه بیوشیمی

دارای 15% تخفیف  

کتاب جعبه سیاه بیوشیمی

فصل 1: آب و الکترولیت

فصل 2: ساختار کربوهیدرات

فصل 3: ساختار لیپید

فصل 4: غشای سلول

فصل 5: ساختار اسیدآمینه، پروتئین، هموگلوبین، بیوگلوبین، میوگلوبین و پروتئینهای پلاسما

فصل 6: ویتامین

فصل 7: آنزیم

فصل 8: ساختار نوکلئوتید و اسیدهای نوکلئیک

فصل 9: زنجیره انتقال الکترون

فصل 10: متابولیسم کربوهیدرات

فصل 11: متابولیسم لیپید

فصل 12: متابولیسم اسیدهای آمینه

فصل 13: هِم و بیلی روبین

فصل 14: متابولیسم نوکلئوتید

فصل 15: بیولوژی مولکولی

فصل 16: هورمون

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند