1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 Hematology, coagulation and blood transfusion medicine by Henry Davidson 2022
خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 حیدری
خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 حیدری حیدری  
خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 حیدری حیدری  
خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 حیدری حیدری  
خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 حیدری حیدری  
خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 حیدری حیدری  

خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022
Hematology, coagulation and blood transfusion medicine by Henry Davidson 2022

کد کتاب 155062

کتاب خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022

به انضمام فصل تشخیص ملکولی بدخیمی های خونی

ویرایش بیست و چهارم

ویراست علمی : دکتر اکبر در گلاله

تعداد صفحه
755
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022

دارای 25% تخفیف  

کتاب خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022

طبقه بندی 2016 سازمان بهداشت جهانی تومورهای هماتوپوئتیکو بدخیمی های میلوئیدی- لنفوئیدی

کتاب خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022

فصل31: ارزیابی اولیه خون و مغز استخوان

فصل32 : خون سازی

فصل33 : اختلالات گلبول های قرمز

فصل34: اختلالات لکوسیتی

فصل35: ارزیابی فلوسیتومتری بد خیمی های هماتوپوئتیک

فصل36: ایمونوهماتولوژی

فصل37: طب انتقال خون

فصل38: همافرز

فصل39: بانک بافت و سلول های پیش ساز

فصل40: انعقاد و فیبرینولیز

فصل 41: اختلالات پلاکتی و بیماری ون ویلبراند

فصل42: رویکرد آزمایشگاهی به خطر تزومبوز

فصل 43: درمان ضد ترومبوز

فصل78: تشخیص مولکولی نئوپلاسم های خونی

پیوست

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند