1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 Hematology, coagulation and blood transfusion medicine by Henry Davidson 2022
دارای 10% تخفیف
خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 حیدری

خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 - Hematology, coagulation and blood transfusion medicine by Henry Davidson 2022

کد کتاب 155062

کتاب خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022

به انضمام فصل تشخیص ملکولی بدخیمی های خونی

ویرایش بیست و چهارم

ویراست علمی : دکتر اکبر در گلاله

تعداد صفحه
755
چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1400
شابک
9786004895392
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022

کتاب خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022

طبقه بندی 2016 سازمان بهداشت جهانی تومورهای هماتوپوئتیکو بدخیمی های میلوئیدی- لنفوئیدی

|

خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022


خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 Hematology, coagulation and blood transfusion medicine by Henry Davidson 2022

تصویر 1 کتاب خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 Hematology, coagulation and blood transfusion medicine by Henry Davidson 2022


خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 Hematology, coagulation and blood transfusion medicine by Henry Davidson 2022

تصویر 1 کتاب خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 Hematology, coagulation and blood transfusion medicine by Henry Davidson 2022


خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 Hematology, coagulation and blood transfusion medicine by Henry Davidson 2022

تصویر 1 کتاب خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 Hematology, coagulation and blood transfusion medicine by Henry Davidson 2022


خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 Hematology, coagulation and blood transfusion medicine by Henry Davidson 2022

تصویر 1 کتاب خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 Hematology, coagulation and blood transfusion medicine by Henry Davidson 2022


خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 Hematology, coagulation and blood transfusion medicine by Henry Davidson 2022

تصویر 1 کتاب خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022 Hematology, coagulation and blood transfusion medicine by Henry Davidson 2022

کتاب خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022

فصل31: ارزیابی اولیه خون و مغز استخوان

فصل32 : خون سازی

فصل33 : اختلالات گلبول های قرمز

فصل34: اختلالات لکوسیتی

فصل35: ارزیابی فلوسیتومتری بد خیمی های هماتوپوئتیک

فصل36: ایمونوهماتولوژی

فصل37: طب انتقال خون

فصل38: همافرز

فصل39: بانک بافت و سلول های پیش ساز

فصل40: انعقاد و فیبرینولیز

فصل 41: اختلالات پلاکتی و بیماری ون ویلبراند

فصل42: رویکرد آزمایشگاهی به خطر تزومبوز

فصل 43: درمان ضد ترومبوز

فصل78: تشخیص مولکولی نئوپلاسم های خونی

پیوست