1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. اصول مدیریت پرستاری
اصول مدیریت پرستاری بشری
اصول مدیریت پرستاری بشری بشری  

اصول مدیریت پرستاری

کد کتاب 155061

کتاب اصول مدیریت پرستاری

تعداد صفحه
238
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول مدیریت پرستاری

دارای 20% تخفیف  

کتاب اصول مدیریت پرستاری

فصل 1: مروری بر تاریخچه و نظریه های مدیریت

فصل 2: رهبری و مدیریت

فصل 3: انگیزش

فصل 4: ارتباط

فصل 5: برنامه ریزی

فصل 6: سازمان و سازماندهی

فصل 7: مدیریت منابع انسانی

فصل 8: قوانین انضباطی و حقوقی در پرستاری

فصل 9: هدایت

فصل 10: بهسازی نیروی انسانی

فصل 11: مدیریت مالی و بودجه بندی

فصل 12: مدیریت تغییر

فصل 13: مدیریت تضاد

فصل 14: مدیریت کیفیت و کنترل

فصل 15: مدیریت بحران

فصل 16: مدیریت خطر

فصل 17: مدیریت زمان

فصل 18: گزارش دهی و ثبت در پرستاری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند