1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. اطفال/ کودکان
 4. کودکان نلسون 2020 - بیماری های روماتولوژی (به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان روماتولوژی )
کودکان نلسون 2020 - بیماری های روماتولوژی (به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان روماتولوژی ) اندیشه رفیع
کودکان نلسون 2020 - بیماری های روماتولوژی (به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان روماتولوژی ) اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

کودکان نلسون 2020 - بیماری های روماتولوژی (به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان روماتولوژی )

کد کتاب 105502

کتاب نلسون بیماری های روماتولوژی 2020

(به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان روماتولوژی )

 

فهرست مطالب

 1. ارزیابی بیماران مشکوک به اختلال روماتیسمی
 2. درمان بیماری های روماتولوژیک
 3. آرتریت ایدیوپاتیک جوانان
 4. اسپوندیلت آنکیلوزان و سایر اسپوندیلوآرتروپاتی ها
 5. آرتریت واکنشی به دنبال عفونت
 6. لوپوس اریتماتوی سیستمیک
 7. لوپوس نوزادی
 8. درماتومیوزیت جوانان
 9. اسکلرودرمی و پدیده رینود
 10. بیماری های بهجت
 11. سندرم شوگرن
 12. سندرم تب درا دوره ای ارثی و سایر بیماریهای خود التهابی
 13. آمیلوئیدوز
 14. سارکوئیدوز
 15. بیماری کاوازکی
 16. سندرم های واسکولیتی
 17. پورپورای هنوخ شوئن لاین
 18. آرتریت تاکایاسو
 19. التهاب چند شریانی گرهی و التهاب چند شریانی گرهی جلدی
 20. واسکولیت وابسته به ANCA
 21. سایر سندرم های واسکولیتی
 22. سندرم های درد عضلانی اسکلتی
 23. دردهای دوره رشد
 24. پلی نوروپاتی فیبر کوچک
 25. فیبرومیالژی
 26. سندرم درد موضعی مرکب
 27. اریتروملالژی
 28. وضعیت های گوناگون همراه با آرتریت

آزمون های بورد و ارتقاء کودکان (روماتولوژی)

تعداد صفحه
178
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کودکان نلسون 2020 - بیماری های روماتولوژی (به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان روماتولوژی )

دارای 20% تخفیف  

کتاب نلسون بیماری های روماتولوژی 2020(به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان روماتولوژی )

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند