[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
 1. انتشارات جعفری
 2. علوم پزشکی
 3. اطفال/ کودکان
 4. کودکان نلسون2020 - بیماری های روماتولوژی (به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان روماتولوژی )

کودکان نلسون2020 - بیماری های روماتولوژی (به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان روماتولوژی )

کد کتاب 105898

کتاب نلسون بیماری های روماتولوژی 2020

(به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان روماتولوژی )

 

فهرست مطالب

 1. ارزیابی بیماران مشکوک به اختلال روماتیسمی
 2. درمان بیماری های روماتولوژیک
 3. آرتریت ایدیوپاتیک جوانان
 4. اسپوندیلت آنکیلوزان و سایر اسپوندیلوآرتروپاتی ها
 5. آرتریت واکنشی به دنبال عفونت
 6. لوپوس اریتماتوی سیستمیک
 7. لوپوس نوزادی
 8. درماتومیوزیت جوانان
 9. اسکلرودرمی و پدیده رینود
 10. بیماری های بهجت
 11. سندرم شوگرن
 12. سندرم تب درا دوره ای ارثی و سایر بیماریهای خود التهابی
 13. آمیلوئیدوز
 14. سارکوئیدوز
 15. بیماری کاوازکی
 16. سندرم های واسکولیتی
 17. پورپورای هنوخ شوئن لاین
 18. آرتریت تاکایاسو
 19. التهاب چند شریانی گرهی و التهاب چند شریانی گرهی جلدی
 20. واسکولیت وابسته به ANCA
 21. سایر سندرم های واسکولیتی
 22. سندرم های درد عضلانی اسکلتی
 23. دردهای دوره رشد
 24. پلی نوروپاتی فیبر کوچک
 25. فیبرومیالژی
 26. سندرم درد موضعی مرکب
 27. اریتروملالژی
 28. وضعیت های گوناگون همراه با آرتریت

آزمون های بورد و ارتقاء کودکان (روماتولوژی)

400,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کودکان نلسون2020 - بیماری های روماتولوژی (به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان روماتولوژی )

نا محدود
400,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب نلسون بیماری های روماتولوژی 2020(به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان روماتولوژی )

کتاب های مرتبط با کودکان نلسون2020 - بیماری های روماتولوژی (به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان روماتولوژی )

پرستاری

رادیولوژی/ پرتونگاری